strefa rodziców

Oferta

 
OFERTA PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00*;
Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień.
Czas 5h bezpłatnej edukacji ustalony jest w godzinach od 8.00 do godz. 13.00
 
 
OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
  • 5 godzin dziennie od 8:00 – 13:00  BEZPŁATNIE
  • stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,  ponad bezpłatne godziny, wynosi 1,00 zł
  • czas pobytu dziecka w przedszkolu określa się raz na dany rok szkolny we Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 
 
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
Niezależnie od opisanego powyżej  systemu pobierane są opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu według stawki ustalonej na dany rok szkolny.
Dzienna stawka żywieniowa zależna jest od zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu:
  • 5,40 zł (do godz. 13.00) – stawka obejmuje: śniadanie i obiad
  • 6,40 zł (powyżej godz. 13.00) – stawka obejmuje: śniadanie, obiad i podwieczorek
 
 
Opłata za wyżywienie jest płatna z góry za dany miesiąc. Przy zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 7.30 w dniu nieobecności, koszty wyżywienia są odliczane w kolejnym miesiącu.
W przypadku zgłoszenia nieobecności po wyznaczanej godzinie, stawka żywieniowa przestaje być naliczana od dnia następnego po zgłoszeniu, jeżeli zostanie zgłoszona nieobecność dłuższa niż jeden dzień. 
 

.....................................................................................................

 
Dla każdego posiadacza
Karty Dużej Rodziny,
nasze przedszkole oferuje 
15% rabatu
od podstawowej opłaty 
za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 
.................................................................................................................
 
 
POZOSTAŁE OPŁATY
  • 160,00 zł – Opłata Roczna -  opłata w całości przeznaczona na zakup podręczników i wyprawki plastycznej na cały rok.
  • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie obejmuje kosztów dodatkowych atrakcji organizowanych przez przedszkole, min: teatrzyki, eksperymenty, mikołajki, zając itp. Atrakcje dodatkowe opłacane są ze Składki Rodzicielskiej.
  • Wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu są nieodpłatne. 
 
 
 
 
 
*) W okresie wakacji letnich przedszkole jest czynne do godz. 15.00