strefa rodziców

Rekrutacja

 
 
TRWA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
na kolejny rok szkolny 2019/2020.
 
W celu zapisania dziecka do naszego przedszkola
należy wypełnić
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA,
podpisać  go i dostarczyć do biura przedszkola w terminie 
 
Rekrutacja przeprowadzana jest na wolne miejsca w placówce,
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
 
CZAS TRWANIA REKRUTACJI
od 01.03.2019r do 29.03.2019r.
 
Do wniosku należy dołączyć wymagane zaświadczenia i oświadczenia.
Dane podawane przez rodziców są dobrowolne.
W przypadku nie podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji, lub braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium,
przyjmuje się, że dziecko  nie spełnia danego kryterium.
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony www.p-maliodkrywcy.pl   w zakładce – Rekrutacja (po prawej stronie serwisu) lub odebrać w naszym przedszkolu.
 
 
 
Szczegółowe zasady rekrutacji zawarto w Regulaminie rekrutacji
(dostępny w przedszkolu).
 
 
Wnioski będą przyjmowane
od 1 marca 2019r. do 29 marca 2019r.,
od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 - 15.00.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
16 marca 2019r. (sobota)
 
DZIEŃ OTWARTY PRZEDSZKOLA
 
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku około-przedszkolnym
wraz z dziećmi, babcie i dziadków, ciocie i wujków,
KAŻDEGO,
kto ma ochotę zobaczyć nasze przedszkole.
 
Przyjdźcie i zobaczcie nasze przedszkole.
Na dzieci czeka dużo atrakcji oraz wspólna
zabawa z rówieśnikami.
Rodzice zaś będą mieli okazję zapoznać się
z ofertą przedszkola oraz porozmawiać z kadrą pedagogiczną.
Będzie można poznać architekturę placówki,
zobaczyć wyposażenie i sale, w których dzieci spędzają czas.
 
Podczas dni otwartych oferujemy:
- zabawy dowolne dzieci w sali zajęć;
- warsztaty kreatywne i ciekawe zabawy;
- poznanie atmosfery przedszkola;
- zwiedzanie przedszkola;
- konsultacje z kadrą przedszkola;
- kawa/herbata i drobny poczęstunek,
 
 
Czekamy na Was w sobotę od godziny 10.00. – do dodziny 14.00
 
Dla dzieci prosimy przynieść obuwie zmienne.
 
Opiekę nad dziećmi sprawują Rodzice.
 
Serdecznie zapraszamy!
X